64. Đau khổ của thế gian là thật, dịu ngọt của nó là giả, âu sầu của nó là chuẩn xác, khoái lạc của nó thì không nhất định, bận bịu của nó là khó nhọc, nghỉ ngơi của nó là không an toàn, hạnh phúc của nó là nhiều bất hạnh, hy vọng của nó là hảo huyền.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info