20. TẶNG LỊCH CŨ

Đêm tết, có người tặng quà cho địa chủ, ông địa chủ bèn lấy một quyển lịch cũ tặng lại.

Đầy tớ nhắc chủ nhân:

- “Quyển lịch nầy không dùng được ạ”.

Địa chủ nói:

- “Ta giữ nó lại trong nhà thì cũng không dùng được !”

(Tiểu Đảo)

Suy tư 20:

Đem quyển lịch năm cũ tặng cho người ta trong ngày đầu năm mới, thì giống như có người nọ lấy thức ăn mà mình ăn còn dư đem cho người khác và nói: “Ông (bà) lấy ăn kẻo uổng, bằng không tôi đem cho chó ăn cũng thế...”

Làm việc thiện và bác ái giống như con dao hai lưỡi sắc bén: một lưỡi cắt xén những thói hư tật xấu bản thân, khi mình thành tâm làm việc thiện, và một lưỡi đâm chết linh hồn chúng ta, khi chúng ta làm việc bác ái cách giả hình.

Cho nên, không phải của bố thí nào cũng là thánh thiện, không phải việc bác ái nào cũng là yêu thương !

Hãy coi chừng đấy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info