72. Nếu như có lúc con cảm thấy hưng phấn với hoan lạc của thế tục và vinh hoa giả dối của cuộc sống này, thậm chí với những quyền thế tạm thời và trống rỗng, thì con nên hướng tâm hồn lên, đem tất cả những gì của thế gian nhìn nó như phân bùn.

(Thánh Jerome)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info