19. MONG CHÁU TRẢ THÙ

Con trai hư hỏng thường đánh bố nó, nhưng ông bố lại rất cưng chiều cháu nội của mình.

Hàng xóm nói:

- “Con trai ông đánh ông, tại sao ông lại cưng chiều con của nó vậy?”

Ông ta trả lời:

- “Tôi phải nuôi thằng cháu nội cho mau lớn, để nó thay tôi trả thù !”

(Tiếu Đảo)

Suy tư 19:

Người ta nói: “Quân tử mười năm trả thù cũng không muộn”, thì quả là quân tử…thù dai, không nên bắt chước và cũng không thèm làm quân tử kiểu Tàu đó.

Trên thế gian này có rất nhiều người làm quân tử Tàu, cho nên thế giới vẫn cứ loạn lạc, bởi vì trong thời gian mười năm chờ đợi, họ đã chế tạo không biết là bao nhiêu là thứ vũ khí ghê gớm, và trong tâm hồn họ chất chứa biết bao nhiêu là thù hận…

Chúa Giê-su dạy rằng, nếu chúng ta không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Ăn ở như các kinh sư và người Pha-ri-siêu chính là kiểu của quân tử Tàu: làm bộ làm tịch yêu yêu thương thương bên ngoài mười năm, nhưng trong bụng thì vẫn luôn đợi thời cơ để trả thù anh em, cũng như ông nội nuôi cháu cho mau lớn để nó thay mình trả thù đánh ba nó, tức là đánh con của mình, thì quả là thâm hiểm…

Chiến tranh thù hận cũng từ đó –gia đình- mà ra cả !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info