70. Vì để cho Đấng tạo thành con trở thành niềm dịu ngọt duy nhất của linh hồn con, thì con phải từ bỏ tất cả mọi thứ của tạo vật.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info