74. Phàm là người cam tâm tự nguyện hy sinh hoan lạc hạnh phúc của cuộc sống hôm nay, thì nhất định ôm được hy vọng sự sống đời đời, tránh đi cùng đường của người tội lỗi, nhiệt tâm với sự chí thiện của Thiên Chúa.

(Thánh John Climacus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info