68. Vui vẻ của thế gian là một loại hoan tưởng; trước khi nó chưa đến thì làm cho người ta trông mong, sau khi nó đến thì lại khiến cho người ta không cách gì giữ được.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info