69. An ủi của thế tục thì rất là hèn hạ và vô dụng, đặc biệt hơn chính là nó rất đáng sợ, bởi vì nó có thể ngăn cản người ta hưởng được sự an ủi chân thật của sự thánh thiện.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info