73. Ngoài việc con người thoát ly thế tục và vui sống trong cảnh nghèo nàn, thì ai ai cũng có thể thân cận với Thiên Chúa.

(Thánh Isaac of Cordova)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info