71. Anh cho rằng có thể đem sự dịu ngọt trên trời và bụi bặm của trần thế, đem hương thơm của Thiên Chúa và hạnh phúc có độc của trần thế, đem đặc ân của Đức Chúa Thánh Thần và sự hoan lạc của thế tục hỗn hợp với nhau, đó chính là một sự sai lầm rất to lớn.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info