65. Cái đẹp bên đường khó mà chin muồi, cũng vậy, người sống trong thế gian khó mà duy trì nghĩa đức không có vết nhơ.

(Thánh John Chrysostom)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info