67. Người vui vẻ hoan lạc với thế tục thì thần trí tuyệt đối sẽ không mạnh khỏe, mà là người điên khùng bệnh hoạn.

(Thánh Hieronimo)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info