14. SÁCH QUÁ THẤP

Có một tú tài thuê phòng ngủ trong chùa để đọc sách, nhưng ngày ngày chỉ biết du ngoạn mà thôi.

Một lần nọ, anh ta đi chơi đến trưa mới về, kêu réo tiểu đồng đem sách đến để đọc, tiểu đồng đem đến một bộ “văn tuyển”, tú tại nhìn thì nói:

- “Thấp”.

Tiểu đồng lại đem đến bộ “Hán thư”, tú tài nhìn thì lại nói:

- “Thấp”.

Tiểu đồng lại bê đến một bộ “sử ký”, tú tài vẫn nói:

- “Còn thấp”.

Hòa thượng rất kinh ngạc hỏi:

- “Ba bộ sách này, chỉ cần chú ý đọc một trong ba bộ thôi, thì cũng có thể gọi là tri thức uyên bác rồi, tại sao ông vẫn còn nói quá thấp?”

Tú tài trả lời:

- “Tôi lấy sách để làm gối kê ngủ, cho nên cảm thấy mấy quyển sách đó quá thấp”.

(Tiếu Đảo)

Suy tư 14:

Có những người kê đầu trên sách nhưng lại không biết một chữ trong sách, đó là những người không được đi học; có những học trò kê đầu trên sách nhưng lại không thuộc những chữ trong sách, đó là những học trò lười; có những người Ki-tô hữu mua sách Kinh Thánh thật đắt tiền, rồi để trang trọng trên bàn thờ bên cạnh tượng Chúa, nhưng một năm mười hai tháng không thấy mở sách ra đọc, đó là những người Ki-tô hữu giữ đạo bên ngoài.“Văn tuyển”, “Hán thư” và “Sử ký” là ba bộ sách quý của thời xưa bên Tàu, chỉ cần đọc một trong ba bộ sách là có tri thức uyên bác, đó là niềm tự hào của kẻ sĩ.

Niềm tự hào của người Ki-tô hữu là sách Kinh Thánh, nhưng hỏi có mấy ai thích đọc và suy gẫm những lời hằng sống trong quyển Kinh Thánh ấy?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info