66. Phàm người lấy của cải và hạnh phúc của thế gian mà khoe khoang, thì không tránh khỏi cái chết trước mặt Thiên Chúa, cái mà khoe khoang chỉ nhất thời, mà cái chết thì vĩnh viễn.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info